TERAPIA PAR – czy ma sens?

TERAPIA PAR

Dla kogo jest skierowana terapia par?

Terapia par skierowana jest zarówno do osób pozostających w związkach formalnych, jak i nieformalnych, oraz do par mężczyzn i kobiet, jak i par jednopłciowych.

„Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty
To też nie diabeł rogaty
Ani miłość, kiedy jedno płacze
A drugie po nim skacze
Bo miłość to żaden film w żadnym kinie
Ani róże, ani całusy małe duże
Ale miłość, kiedy jedno spada w dół
Drugie ciągnie je ku górze” Jakub Kawalec

Na czym polega terapia par?

Terapia par ma na celu wspólne rozwiązanie problemu, poprawę jakości relacji, czy też polepszenie komunikacji między partnerami. Psychoterapeuta podczas spotkania przede wszystkim wysłuchuje pary oraz zadaje pytania, następnie para wspólnie z terapeutą ustalają cel terapii. Spotkania zazwyczaj służą zastanowieniu się wspólnie z terapeutą nad przyczynami kryzysu, czy też na zaproponowaniu przez terapeutę technik przydatnych do samodzielnej pracy nad związkiem. Spotkania z psychoterapeutą trwają zwykle od 50 minut do 90 minut.

TERAPIA PAR
TERAPIA PAR

Jakie są powody zgłoszenia się pary na terapię?

Najczęstszym powodem zgłaszania się par do terapii jest narastające napięcia między partnerami. Inne częste powody zgłoszenia się na terapię to:

  • trudne do zaakceptowania objawy u jednego z partnerów, takie jak na przykład: depresja czy uzależnienia,
  • trudności w zniesieniu długotrwałego konfliktu. W tym przypadku celem terapii może być jego rozwiązanie lub podjęcie decyzji o rozstaniu,
  • sytuacja, kiedy na terapie zgłasza się cała rodzina, ponieważ występują trudności w zachowaniu dziecka, które np. spełniają funkcję obniżenia napięcia w relacji małżeńskiej,
  • nadopiekuńczość, zależność emocjonalna od partnera,
  • zazdrość, podejrzliwość, brak zaufania w relacji, ograniczanie wolności,
  • przemoc, dominacja jednego partnera i niskie poczucie wartości drugiego,
  • wzajemny antagonizm oraz obwinianie się,
  • problemy w sferze seksualnej, takie jak utrata lub osłabienie popędu seksualnego u jednego z partnerów lub nadmierny popęd seksualny

 

Czym skutkuje przemilczenie problemów w związku? 

Przemilczenie problemów w związku może skutkować szeregiem negatywnych konsekwencji, które stopniowo pogarszają jakość relacji między partnerami. Brak otwartej komunikacji prowadzi do narastania nieporozumień i frustracji, które z czasem mogą przerodzić się w głębokie konflikty. Niewyrażone emocje, takie jak gniew, smutek czy rozczarowanie, kumulują się, co może powodować narastające napięcie i dystans emocjonalny między partnerami. Partnerzy mogą zacząć unikać rozmów na trudne tematy, co prowadzi do poczucia osamotnienia i niezrozumienia.

W dłuższej perspektywie przemilczanie problemów może prowadzić do erozji zaufania i bliskości w związku. Bez otwartego dialogu, partnerzy tracą możliwość rozwiązywania problemów i wzmacniania wzajemnego zrozumienia. Może to prowadzić do poczucia bezsilności i rezygnacji, gdzie partnerzy przestają angażować się emocjonalnie w relację. To z kolei zwiększa ryzyko zdrady, rozwodu lub rozstania, ponieważ niesatysfakcjonujący związek przestaje być źródłem wsparcia i szczęścia.

TERAPIA PAR
TERAPIA PAR

Kiedy terapia par jest skuteczna?

Terapia par jest skuteczna wówczas, gdy cele terapii zostaną osiągnięte. Można wyodrębnić kilka podstawowych zasad skutecznej terapii par:

Podczas terapii partnerzy zmienią przekonania odnośnie relacji, istotnym elementem tego procesu jest redukowanie wzajemnych oskarżeń. Para może wówczas zacząć widzieć siebie oraz swoje interakcje w bardziej adaptacyjny sposób.

Terapia par online modyfikuje dysfunkcyjne zachowania, takie jak na przykład przemoc fizyczna czy psychiczna. Często terapia par wymaga terapii indywidulanej partnera lub leczenia w specjalnym ośrodku uzależnień.

Poprawa komunikacji w parze, partnerzy umieją na przykład bardziej efektywnie i empatycznie słuchać i komunikować swoje potrzeby.

Nauka wyrażania emocji, partnerzy, którzy nie wyrażają wprost swoich emocji i myśli, najczęściej w konsekwencji tego oddalają się od siebie. Zadaniem terapeuty jest pomoc w ujawnianiu uczuć i myśli, które do tej pory były ukrywane lub wiązały się z lękiem przed odrzuceniem.

Jak problemy w związku wpływają indywidualnie na partnerów?

Warto wiedzieć, że problemy w związku wpływają nie tylko na relację, ale również na indywidualne jednostki, obejmując zarówno ich zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, a także ogólne samopoczucie i jakość życia.

Przewlekłe konflikty i napięcia mogą prowadzić do chronicznego stresu, który z czasem przeradza się w stany lękowe. Partnerzy często odczuwają niepewność i przytłoczenie, co negatywnie wpływa na ich zdolność do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Długotrwałe problemy mogą również zwiększać ryzyko chorób fizycznych oraz pogarszać relacje z innymi ludźmi, prowadząc do ogólnego obniżenia jakości życia.

TERAPIA PAR

Terapia online dla par w MindFree – dlaczego warto?   

Terapia online dla par oferowana przez MindFree to nowoczesne i wygodne rozwiązanie, które może znacząco poprawić jakość relacji. Przede wszystkim tego typu terapia umożliwia dostęp do profesjonalnej pomocy z dowolnego miejsca, co eliminuje bariery związane z dojazdem i umożliwia łatwiejsze dopasowanie sesji do harmonogramu partnerów. Dzięki terapii online, pary mogą uczestniczyć w sesjach w komfortowych warunkach swojego domu, co sprzyja otwartości i skuteczności procesu terapeutycznego.

MindFree zapewnia wykwalifikowanych psychologów i terapeutów, którzy specjalizują się w pracy z parami i są gotowi pomóc w rozwiązywaniu problemów, zarządzaniu konfliktami oraz budowaniu silniejszych więzi emocjonalnych. Gwarantujemy możliwość skorzystania z różnorodnych metod terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Nasze sesje wspierają komunikację, zrozumienie i współpracę między partnerami, co jest kluczowe dla satysfakcji jednostek i trwałości związku. Ponadto, terapia online dla par zapewnia również dyskrecję i anonimowość, co pozwala parom na swobodne omawianie nawet najbardziej osobistych kwestii bez obaw o prywatność. 

Jakie są przeciwskazania do terapii par?

Stosowanie przemocy fizycznej przez jednego z partnerów lub między partnerami, istnienie choroby psychicznej u jednego lub obojga partnerów, pozostawanie w innych związkach, brak motywacji do terapii jednego z nich, podjęcie przez jednego z partnerów decyzji o rozwodzie przy nieakceptowaniu tej decyzji przez drugiego.