KRYZYS – gdzie szukać pomocy będąc w kryzysie?

KRYZYS

Czym jest kryzys?

Kryzys psychiczny, zwany również emocjonalnym, to ostre, przejściowe doświadczenie zakłócenia równowagi psychicznej, spowodowane zagrożeniami powiązanymi z sensem życia, systemem wartości, koncepcji własnej osoby, skutkiem konfrontacji z zaskakującą sytuacją bądź wydarzeniem krytycznym. Doświadczenie takie przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie osoby. Jest zakłóceniem normalnego biegu zdarzeń w życiu człowieka, wymaga ponownej oceny sposobów myślenia i działania.

„Trzeba nauczyć się ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek.” Charles Knight

Jakie są fazy kryzysu?

Kryzys nie pojawia się nagle i tak samo nagle nie znika – przemiany z nim związane są realizowane w następujących czterech fazach:

 • Faza szoku: w tym okresie pojawia się niezgodność między dotychczasowymi celami życiowymi, a aktualnymi możliwościami człowieka. Osoba uważa, że teraz może więcej, a jej obecne cele są niewystarczające. Pojawia się konflikt między aktualnym obrazem samego siebie, a nowymi informacjami płynącymi z obserwacji własnych zachowań. Charakterystyczny jest tutaj mechanizm zaprzeczania: „Nie wierzę”, „To nie może być prawda”, „Jutro się obudzę i wszystko wróci do normy”.
 • Faza reakcji emocjonalnej: pojawia się, gdy osoba konfrontuje się z rzeczywistością. Wszystkie rodzące się uczucia są bardzo intensywne. W tej fazie dalej szybko narasta napięcie, pojawia się frustracja z powodu nieskuteczności stosowanych strategii. Przy braku odpowiedniego wsparcia istnieje niebezpieczeństwo przejścia kryzysu w stan chroniczny.
 • Faza mobilizacji: czyli pracy nad kryzysem. Pojawia się myślenie o przyszłości. W tej fazie napięcie dalej rośnie i powoduje zwiększenie mobilizacji sił organizmu. Jest to czas, kiedy pojawia się gotowość do skorzystania z pomocy. Można pokonać kryzys i odzyskać równowagę sprzed wydarzenia kryzysowego lub też pozornie poradzić sobie z problemem, zaprzeczając problemowi. Jeżeli żadna z tych możliwości nie przyniesie pożądanego efektu, to dochodzi do wzrostu niepokoju, napięcia. Funkcjonowanie ulega pogorszeniu.
 • Faza nowej orientacji: następuje, gdy zostaje odbudowane poczucie własnej wartości, przywrócona kontrola, dochodzi do nawiązania nowych związków, akceptacji i wydarzenie traumatyczne wzbogaca doświadczenie życiowe jednostki (u niektórych następuje pod koniec życia).
KRYZYS
KRYZYS

Jakie są rodzaje kryzysów?

 

 • Kryzysy rozwojowe, to wydarzenia w toku rozwoju, powodujące gwałtowną zmianę lub życiowy zwrot np. urodzenie dziecka, ukończenie studiów, przejście na emeryturę.
 • Kryzysy sytuacyjne, pojawiają się w sytuacjach rzadkich i niecodziennych, chrakteryzujących się brakiem możliwości kontroli i przewidywalności. Mogą być reakcją na gwałt, udział w wypadku komunikacyjnym, śmierć bliskiej osoby czy utratę pracy.
 • Kryzysy egzystencjalne, będące wewnętrznymi konfliktami oraz lękami, związanymi z celowością życia, wolnością, sensem, niezależnością. Typowe dla nastolatków oraz osób w wieku 40, 50 i 60 lat.
 • Kryzysy środowiskowe, dochodzi do nich, gdy wydarza się naturalna bądź spowodowana przez człowieka katastrofa, np. powódź, huragan, epidemia, covid, wojna.

Objawy kryzysu

Objawy kryzysu mogą być różnorodne i obejmują zarówno fizyczne, jak i psychiczne symptomy. Osoby przeżywające kryzys często doświadczają silnego stresu, który manifestuje się poprzez uczucie przytłoczenia, lęku lub paniki. Mogą występować trudności z koncentracją i podejmowaniem decyzji, a także wyraźne zmiany nastroju, takie jak nagłe wybuchy płaczu, gniewu czy drażliwości.

W skrajnych przypadkach kryzys może prowadzić do myśli samobójczych lub autoagresywnych. Ponadto osoby w kryzysie mogą izolować się od bliskich, unikać kontaktów społecznych i zaniedbywać codzienne obowiązki. Wszystkie te objawy wskazują na potrzebę natychmiastowej interwencji i wsparcia psychologicznego.

Kiedy warto skorzystać z pomocy terapeuty?

 • Gdy nie wiesz, jak poradzić sobie z trudną sytuacją – odczuwasz smutek, lęk, bezradność, poczucie zagrożenia, bezsilność, poczucie winy.
 • Kiedy doświadczasz problemów, z którymi sobie nie radzisz.
 • Kiedy wydarzenia życiowe wymuszają konieczność dokonywania zmian i podejmowania nowych wyzwań, które Ciebie przerastają.
 • Kiedy dotychczasowe próby rozwiązania Twojego problemu są nieskuteczne, a czujesz się coraz gorzej.

Istotny w rozumieniu kryzysu, jest fakt, iż kryzys może być zarówno zagrożeniem, ale również szansą na zmianę. Gdy człowiek trwa w stanie względnej równowagi, nawet, gdy jest mu źle, najczęściej nie ma motywacji do zmiany. Boi się czy sobie poradzi, czy warto. Sytuacja kryzysowa poniekąd zmusza do zmiany: „Jest już tak źle, że dłużej tak nie dam rady”. Wtedy pojawia się szansa na taką zmianę, która wcześniej nie byłaby możliwa. Kryzys może być początkiem czegoś nowego i dobrego.

KRYZYS

Jak wygląda profesjonalna pomoc psychologiczna w przypadku kryzysu?

Profesjonalna pomoc psychologiczna w przypadku kryzysu rozpoczyna się od oceny sytuacji przez wykwalifikowanego psychologa, który przeprowadza szczegółowy wywiad, aby zrozumieć kontekst i przyczyny kryzysu. Na podstawie zebranych informacji opracowywany jest plan interwencji, który może obejmować natychmiastowe techniki obniżenia stresu i zapewnienia bezpieczeństwa, a także regularne sesje terapeutyczne mające na celu zarządzanie emocjami i myślami.

Terapia może obejmować techniki relaksacyjne i ćwiczenia oddechowe oraz wsparcie emocjonalne. W długotrwałych kryzysach możliwa jest współpraca z innymi specjalistami lub skierowanie na terapię grupową. Edukacja pacjenta i jego rodziny na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie ze stresem jest kluczowym elementem wsparcia. Cały proces odbywa się z zachowaniem poufności i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, co zapewnia bezpieczeństwo i zaufanie do specjalistów.

Terapia online jako sposób na walkę z kryzysem – MindFree

Jako MindFree oferujemy terapię online, która może obejmować m.in. pomoc w kryzysie. Nasze usługi są dostępne z dowolnego miejsca, co pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie wsparcia psychologicznego w trudnych chwilach. Oferta obejmuje różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów, a nasi wykwalifikowani psychologowie i terapeuci są gotowi, aby pomóc w zarządzaniu emocjami, myślami i zachowaniami.

Dzięki psychoterapii online, nasi pacjenci mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy w komfortowych warunkach swojego domu, co sprzyja otwartości i skuteczności procesu terapeutycznego. Jesteśmy tu, aby wspierać i pomagać w pokonywaniu trudności, zapewniając jednocześnie pełną poufność.