Weronika Sierant-Wieczorek

Psycholog / Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny w trakcie szkolenia

  • Ukończone studia z psychologii
  • W trakcie szkolenia terapeutycznego

od 199 zł / sesję

Cennik

Konsultacja indywidualna

Czas trwania: 50 minut

199 zł

Terapia
par

Czas trwania: 50 minut

199 zł

O psychoterapeucie

Jestem dyplomowanym psychologiem, ze specjalizacją psychologia kliniczno-sądowa. Jestem absolwentką studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, które umożliwia mi również pracę z dziećmi i młodzieżą. Obecnie w trakcie specjalistycznej czteroletniej szkoły psychoterapii przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach, w ramach praktyk, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie do dzisiejszego dnia pracuję jako psycholog, udzielając wsparcia i prowadząc konsultacje psychologiczne. Kolejne umiejętności nabywałam w prywatnych placówkach psychologicznych. Jednocześnie pracując w innych miejscach, m.in. w ośrodku rehabilitacyjnym i gabinecie psychologicznym, prowadzę oddziaływania terapeutyczne, mające na celu wsparcie klientów w doświadczanych trudnościach. Prowadzę oddziaływania w ramach programu Wczesne Wspomagane Rozwoju Dziecka, pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu. W pracy wykorzystuję techniki oparte na terapii poznawczo-behawioralnej. Piszę artykuły eksperckie, biorę także udział w podcastach, gdzie wypowiadam się na tematy związane z psychologią.

Istotne jest dla mnie poszerzanie warsztatu pracy psychologa, dlatego dbam o rozwój zawodowy, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, które podnoszą moje kwalifikacje i kompetencje. Ważna jest dla mnie praca w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa. Podczas spotkań zależy mi na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla klienta, w której będzie on mógł poczuć się na tyle swobodnie i komfortowo, by móc opowiedzieć o nurtujących go trudnościach, z którymi się zmaga. Zajmuję się psychoedukacją, interwencją kryzysową, profilaktyką stresu, oraz wsparciem psychologicznym w kryzysach emocjonalnych, sytuacjach okołorozwodowych.

Konsultuję i wspieram klientów w dążeniu do poprawy jakości ich życia, asystuję w procesie podejmowania ważnych decyzji życiowych. Spotykam się z osobami doświadczającymi trudności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Udzielam również porad dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia z zakresu umiejętności wychowawczych.

Certyfikaty