Kim jest psycholog?

mar 17, 2022 | Blog o zdrowiu psychicznym

Psycholog, to osoba, która ukończenia studia magisterskie na kierunku psychologia. Psycholog może zajmować się postawieniem odpowiedniej diagnozy na podstawie zebranego od pacjenta wywiadu oraz przeprowadzonych testów psychologicznych. Psycholog interweniuje w kryzysie, opiniuje, udziela specjalistycznych porad, może dawać krótkoterminowe wsparcie w trudnych sytuacjach, jak np. śmierć bliskiej osoby, poważna choroba, rozwód, utrata pracy, wypadek. Można się do niego udać, gdy czujemy, że życiowe sytuacje zaczynają przerastać lub gdy potrzebujemy empatycznego słuchacza.

Czego psycholog nie może robić?

  • nie może wystawiać recept
  • nie może prowadzić psychoterapii (chyba, że skończy dodatkowe specjalistyczne 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne).